MAŽUČIŲ KOPLYTĖLĖ

Rankdarbiai » Akrilinė tapyba

MAŽUČIŲ KOPLYTĖLĖ

Vilkaviškio raj. netoli Alksnėnų iš po žemių veržiasi šaltinėlis. Kadaise toje vietoje žmogeliui apsireiškė Švenčiausia Mergelė Marija. Prieš tai ten jokio šaltinėlio nebuvo. Nuskriejo žinia, kad vanduo turi gydomųjų savybių. Lig šiol čia žmonės renkasi pasimelsti, pasisemti vandenėlio. Dabar stovi nuostabi koplytėlė, aplinkui labai gražu, daug koplytstulpių, netoli pradunda traukiniai.